Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 09/12/2013 11:12

09/12/2013, Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 38.211,38€ πλέον ΦΠΑ 23% 8.788,62€ σύνολο 47.000,00€, προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2013 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Αναλυτικά:

Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ προϋπολογισμού 6.951,22€ πλέον ΦΠΑ 23% 1.598,78€ Σύνολο 8.550,00€

 

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ προϋπολογισμού 2.146,34€ πλέον ΦΠΑ 23% 493,66 € Σύνολο 2.640,00€

 

Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΜΑΣΚΕΣ προϋπολογισμού 849,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 195,41€ Σύνολο 1.045,00€

 

Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ –ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ προϋπολογισμού 23.195,12€ πλέον ΦΠΑ 23% 5.334,88€ Σύνολο 28,530,00€

 

Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 5.069,11€ πλέον ΦΠΑ 23% 1.165,89€ Σύνολο 6.235,00€

 

Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων(στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 19 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 έως 10.30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (βιοτέχνες ή καταστηματάρχες) των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 2821 3 41760, Γραφείο Προμηθειών.

Περίληψη

Προκήρυξη

Τεχνικές προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο προσφοράς