Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 11/06/2013 08:06

11/06/2013, Ανακοίνωση για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων .

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και οι προσφορές θα υποβληθούν κλειστές  έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (οδός Μελιδονίου 27, Χανιά) .

Η προμήθεια των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνολικού προϋπολογισμού 14.998,73 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, και  Κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή .

Η διάρκεια της σύμβασης είναι  μέχρις εξαντλήσεως του  συμβατικού αντικειμένου.

Τεχνικές προδιαγραφές

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς