Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 15/10/2013 02:10

15/10/2013, Συντήρηση λεβητοστασίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Όσους “Ηλεκτρολόγους – Συντηρητές Καυσίμων” ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έγγραφες κλειστές προσφορές για την “Συντήρηση λεβητοστασίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων", με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, και ώρα 13:00.

Δεκτοί γίνονται όλοι οι Ηλεκτρολόγοι – Συντηρητές Καυσίμων που διαθέτουν ανάλογη άδεια.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Όροι πρόσκλησης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς