Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 22/07/2014 12:07

22/07/2014, Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "9ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων / 9ο Νηπιαγωγείο Χανίων".

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "9ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων / 9ο Νηπιαγωγείο Χανίων". 

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α’/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 25 Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 πμ έως 12:00 μμ (ώρα λήξης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ