Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 19/09/2014 03:09

19/09/2014, Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "Δημοτικό Σχολείο Αγροκηπίου / 1ου Νηπιαγωγείο Αγροκηπίου".

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α’/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 17 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.


Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Αίτηση συμμετοχής

Έντυπο οικονομικής προσφοράς