Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 03/06/2014 08:06

03/06/14, Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων / 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων".

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων / 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων".

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α’/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 4 Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 πμ έως 12:00 μμ (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ