Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 23/05/2014 03:05

23/05/2014, Ανακοίνωση για ενημέρωση και υποβολή ενστάσεων, επί της Πολεοδομικής Μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων, στην περιοχή του οικισμού ΜΑΛΑΞΑ της Δημοτικής Ενότητας ΚΕΡΑΜΙΩΝ του Δήμου Χανίων.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν εντός (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων (Πλ. Ελευθερίας, 3ος όροφος, γραφείο 5-6), κατά τις ώρες 11:30 έως 14:00, προκειμένου να λάβουν γνώση της πρότασης Πολεοδομικής Μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων, στον οικισμού ΜΑΛΑΞΑ του Δήμου ΚΕΡΑΜΙΩΝ και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ