Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 22/01/2014 02:01

22/01/2014, Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρειών του Δήμου Χανίων

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΑΙΤΗΣΗ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ