Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 24/02/2014 02:02

24/02/2014, Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την 16/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, που αφορά στην έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου δρόμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων (Πλ. Ελευθερίας, 2ος όροφος, γραφείο 5-6), κατά τις ώρες 11.30 έως 14.00, προκειμένου να λάβουν γνώση του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την 16/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων που αφορά στην έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου δρόμου εντός οικισμού Μακρύς Τοίχος Δ. Χανίων (Σπηλιώτης Κων/νος) και να υποβάλλουν εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανακοίνωση στον Τύπο, στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων.

 

Ανακοίνωση πρόσκλησης

Τοπογραφικό διάγραμμα