Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

29/08/08, Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων

29.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 08:08

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη SUPER,αμόλυβδη πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Xανίων, και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τη βενζίνη και το πετρέλαιο ,για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.
Η προμήθεια καυσίμων είναι προϋπολογισμού 231.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18/09/2008 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών),μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (κατασκευαστές ή καταστηματάρχες) των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η Προκήρυξη