Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

6/10/08, Προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

06.10.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 12:27

 

O Δήμος Χανίων , σύμφωνα με την υπ''αρ. 43019/03-10-2008 απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων , δύναται να προβεί στην προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων & του ΚΔΑΠ Παλιάς Πόλης Χανίων προϋπολογισμού 14.994,00€, με απευθείας ανάθεση. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Τσιμπεράκη Στέλλα τηλ.28210-92000 εσωτ. 133 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών . Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν εως την Τρίτη 14/10/2008 και ώρα 12,00 στο γραφείο προμηθειών.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

Αρχεία

  1. Προϋπολογισμός προμήθειας
  2. Τεχνικές προδιαγραφές