Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

20/11/2008, Προκήρυξη διαγωνισμού για την ενοικίαση πέντε (5) χημικών τουαλετών

20.11.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση πέντε (5) χημικών τουαλετών από τις οποίες τρεις (3) για τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου Χανίων καθ'' όλη την διάρκεια ενός έτους και δύο (2)-εκ των οποίων η μία θα είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες - για την παραλία της Νέας Χώρας για τους θερινούς μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο 2009, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , προϋπολογισμού 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Τετάρτη* και από ώρα 11.00 έως ώρα 11.30 (λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων ενώπιον της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής εκποιούμενων ακινήτων κ.λ.π.,- που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ'' αριθ. 957/2007 απόφασή του και ο Δήμαρχος Χανίων με την υπ''αρ. 21/04-01-2008 απόφαση του - η οποία εντός προθεσμίας 10 ημερών θα εισηγηθεί δια Τεχνικής Έκθεσης προς την επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων χημικών τουαλετών, της πληρότητας των προσφορών με τους όρους της διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Δεκτοί είναι όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28210-92000 εσωτ.166, Γραφείο Διαχείρισης ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  

 

*Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 744/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής μετατίθεται η διενέργεια   διαγωνισμού  για την ενοικίαση πέντε (5) χημικών τουαλετών από τις οποίες τρεις  (3) για τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου Χανίων καθ’ όλη την διάρκεια ενός  έτους και δύο (2) – εκ των οποίων η μία θα είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες-  για  την παραλία της Νέας Χώρας για τους θερινούς μήνες Ιούνιο-Ιούλιο–Αύγουστο 2009, που είχε προκηρυχθεί για τις  10/12/2008  λόγω της απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου   2008 και από ώρα 11,00 εως 11,30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη