Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

09/10/08, Προκήρυξη πρόχειρου μειοδωτικού διαγωνισμού για μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων

08.10.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 12:01

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια εβδομήντα δύο (72) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χιλίων εκατό (1100) εως χιλίων τριακοσίων (1300) λίτρων προϋπολογισμού 25.200,00 πλέον Φ.Π.Α. 19% 4.788,00€ σύνολο 29.988,00€

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11,00 εως 11,30 και (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

 

Αρχεία

  1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2008
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2008