Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

3/11/08, Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών

03.11.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 14:15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πληρ. Τσιμπεράκη Στέλλα τηλ,28210-92000

Xανιά 03/11/2008

Αρ.πρωτ. 47711

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δήμος Χανίων , σύμφωνα με την υπ''αρ. 47384/31-10-2008 απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων , δύναται να προβεί στην απ'' ευθείας ανάθεση γνήσιων αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών (μελάνια-γραφίτες) όχι ανακυκλώσιμα ή συμβατά , προϋπολογισμού 7.400,00€ € για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Τσιμπεράκη Στέλλα τηλ.28210-92000 εσωτ. 133 ή στο Τμήμα πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών κα Σεβαστή Πολυχρονάκη εσωτ.119 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών . Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέσα σε κλειστό φάκελο έως την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 12,00 στο γραφείο προμηθειών.

 

 

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η απόφαση