Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

30/7/08, Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών καθαριότητας –ευπρεπισμού

31.07.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:37

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικών καθαριότητας –ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 27.394,95 € πλέον Φ.Π.Α. 5.205,05€ σύνολο 32.600,00€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ προϋπολογισμού:3.361,34€ πλέον ΦΠΑ 19% 638,66€ σύνολο 4.000,00€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΔΙΑΦ.ΥΛΙΚΑ (σκούπες κτλ.) προϋπολογισμού : 924,37€ πλέον ΦΠΑ 19% 175,63€ σύνολο 1.100,00€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΧΑΡΤΙΚΑ κτλ. προϋπολογισμού : 2.436,97€ πλέον ΦΠΑ 19% 463,03€ σύνολο 2.900,00€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ. κτλ προϋπολογισμού: 20.672,27€ πλέον ΦΠΑ 19% 3.927,73€ σύνολο 24.600,00€
Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11 Αυγούστου 2008 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11,00 εως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη