Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 07/09/2009 12:09

07/09/09, Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

            Ο Δήμος Χανίων  σε εκτέλεση της 44087/02-09-2009 Απόφασης Αντιδημάρχου, πρόκειται να προβεί στην

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ του πρόχειρου διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» σύμφωνα με τις τεχνικές   προδιαγραφές της αρχικής προκήρυξης και

προϋπολογισμού:1.680.67€ πλέον ΦΠΑ 19% 319.33€ σύνολο 2.000,00€

Οι οικονομικές προσφορές θα αποστέλλονται σε κλειστό φάκελο  στο Δήμο Χανίων Κυδωνίας 29 τκ.73135 Γραφείο Προμηθειών με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  έως ΠΕΜΠΤΗ 10-09-09 και ώρα 14,00.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ

Αρχεία

  1. Τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμός