Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 22/05/2009 12:05

22/05/2009, Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ -  ΧΑΡΤΙΟΥ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»   για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα  33.613,45€ πλέον Φ.Π.Α. 6.386,55€ σύνολο 40.000,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'': προϋπολογισμού 6.302,52€  πλέον ΦΠΑ 19% 1.197,48€ σύνολο 7.500,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'': προϋπολογισμού 27.310,93€ πλέον Φ.Π.Α. 5.189,07€ σύνολο 32.500,00€.

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Μαϊου 2009 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09,30 έως 10,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων  (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41689,Γραφείο Διαχείρισης ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

 

 

 

Αρχεία

  1. Τεχνική Περιγραφή:
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη: