Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 16/01/2009 10:01

16/01/2009, Διαγωνισμός για την προμήθεια παραϊατρικών ειδών για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών ή προμηθειών  για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του για το έτος 2009:

 

  1. Εργασίες απολύμανσης χώρων προυπολογισμού 2.000 Ευρώ περίπου
  2. Εργασίες γραφείου τελετών προυπολογισμού 6.000 Ευρώ περίπου
  3. Προμήθεια παραιατρικών ειδών προυπολογισμού 8.000 Ευρώ περίπου

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για τις απαραίτητες διευκρινήσεις και τον εφοδιασμό με τις αναλυτικές προδιαγραφές των αιτούμενων προσφορών  και τα απαραίτητα δελτία συμπλήρωσής τους.

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα εξεταστούν από την Αρμόδια Επιτροπή του ιδρύματος χωρίς να υπάρχει δέσμευση επιλογής κάποιας από αυτές ή της οικονομικότερης προσφοράς .

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι και την  27/1/2009 .

 

Αρχεία

  1. Τεχνικές προδιαγραφές