Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης | 17/11/2015 04:11

Διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης

Για πρόσβαση στις e-Yυπηρεσίες του Δήμου Χανίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση με τους κωδικούς TaxisNet της ΓΓΠΣ

ή 

να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης από το chania.gr , αφού πρώτα πραγματοποιήσετε την παρακάτω διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης.

Διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης χρήστη

 Η διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης ολοκληρώνεται σε 3 βήματα

 Α. Εγγραφή

Από την ιστοσελίδα www.chania.gr, επιλέγετε Είσοδος--> Εγγραφή νέου χρήστη.

Στην καρτέλα εγγραφής που εμφανίζεται συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας ζητούνται (υποχρεωτικά τα ονοματεπώνυμο,  e-mail κ.α) καθώς και το όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) που επιθυμείτε και τέλος επιλέξτε το "δημιουργία λογαριασμού". Ο εγγεγραμμένος χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει προσωποποιημένα newsletter σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του και να υποβάλει απλά παράπονα-καταγγελίες προς τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων.  Δεν μπορεί όμως εάν δεν ολοκληρώσει την διαδικασία ταυτοποίησης να κάνει χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-αιτήματα ή ηλεκτρονικές πληρωμές – οικονομικές συναλλαγές κ.α )

 Β. Ταυτοποίηση  χρήστη:

Β1) Με φυσική παρουσία

Ο εγγεγραμμένος χρήστης, προκειμένου να ταυτοποιηθεί, οφείλει να επισκεφθεί το Γραφείο Διαφάνειας και Υποστήριξης του Δημότη (οδός Μυλωνογιάννη και Υψηλαντών γωνία) ή τις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου, Ελ.Βενιζέλου, Θερίσου, Ν.Κυδωνίας, Κεραμιών και Σούδας (παλιά Δημαρχεία) προσκομίζοντας:

1) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2) φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει το ΑΦΜ του, και

3) συμπληρωμένη τη σχετική έντυπη αίτηση

Β2) Απομακρυσμένη φυσική παρουσία (για τους ενδιαφερόμενους εκτός Χανίων) 

Ο εγγεγραμμένος χρήστης, προκειμένου να ταυτοποιηθεί, οφείλει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

1)   Συμπλήρωση (όλων των στοιχείων) και υπογραφή  της σχετικής έντυπης αίτηση

2)   Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην συμπληρωμένη  αίτηση από οποιοδήποτε ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)

3)   Ταχυδρομική αποστολή:

  1. της συμπληρωμένης αίτησης με το γνήσιο της υπογραφής 
  2. φωτοτυπίας της  αστυνομικής ταυτότητας και
  3. οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει το ΑΦΜ 

Προς: Δημαρχείο Χανίων, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,  Κυδωνίας 29 Τ.Κ 73135, Χανιά Κρήτης 

 Γ. Ενεργοποίηση λογαριασμού:

Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη, ο λογαριασμός του ενεργοποιείται εντός 48 ωρών από την παραλαβή των ανωτέρω από την υπηρεσία,. Ο χρήστης έχει πλέον τη δυνατότητα αποστολής e-αιτημάτων (e-εξυπηρέτηση), τα οποία πρωτοκολλούνται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων,  και μπορεί να λάβει πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.α με τον τρόπο που αυτός έχει δηλώσει (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά), κατά την υποβολή  του ηλεκτρονικού αιτήματος του. Αντίγραφα από φάκελο οικοδομικής άδειας δεν είναι δυνατόν να αποσταλούν ταχυδρομικά.

Διαδικασία ταυτοποίησης