Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 18/08/2008 10:08

21/07/06,Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας χειμερινών στολών για την Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων

O Δήμος Χανίων , ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς , δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας χειμερινών στολών για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. προμηθειών κα Τσιμπεράκη Στέλλα τηλ.28210-92000 εσωτ.133 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των όρων έως την Τρίτη 25/7/2006 και ώρα 14:00. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ