Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006

14/04/06,Δίκτυα Ευρυζωνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης

08.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, ο Δήμος Χανίων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το πρότυπο τεύχος δημοπράτησης για την υλοποίηση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών.