Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 13/08/2008 09:08

23/11/07, Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος-ΓΑΛΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Χανίων επαναπροκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (ΓΑΛΑ) για τις ανάγκες του προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων , και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στον Δήμο Χανίων Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 67.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9% Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου 2007 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών),μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης. Αναλυτικά η προκήρυξη. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ