Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 06/08/2008 11:08

16/4/07, Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ O Δήμος Χανίων , σύμφωνα με την υπ’αρ. 87/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και την υπ’αρ. 16998/2007 απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων , δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών (μελάνια) , προϋπολογισμού 7.500,00€ € για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Τσιμπεράκη Στέλλα τηλ.28210-92000 εσωτ. 133 ή στο Τμήμα πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών κα Σεβαστή Πολυχρονάκη για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών . Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο έως την Πέμπτη 19 Απριλίου 2007 και ώρα 12,00 .

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης