Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 01/09/2010 11:09

01/09/2010, Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Προσπελασιμότητα στην οδό Κυδωνίας από την πλατεία 1866 έως την οδό Αποκορώνου»

Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προσπελασιμότητα στην οδό Κυδωνίας από την πλατεία 1866 έως την οδό Αποκορώνου», με προϋπολογισμό 310.000,00ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οδοποιία , με προϋπολογισμό 219.432,97 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ,  αξία ασφάλτου, απρόβλεπτα) και κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 31.404,54 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ,  αξία ασφάλτου, απρόβλεπτα).

Περίληψη προκήρυξης