Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 08/10/2010 10:10

08/10/2010, Ανακοίνωση για Εκτύπωση της ετήσιας έκδοσης του «Εν Χανίοις» προϋπολογισμού 15.000,00€ με απευθείας ανάθεση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση της ετήσιας έκδοσης του «Εν Χανίοις» προϋπολογισμού 15.000,00€ με απευθείας ανάθεση.

O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 49874/ 08-10-10 απόφασης του Αντιδημάρχου πρόκειται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της Εκτύπωσης της ετήσιας έκδοσης του «Εν Χανίοις» προϋπολογισμού 15.000,00€ με απευθείας ανάθεση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , έως την ΤΕΤΑΡΤΗ  13-10-2010 και ώρα 14:00. τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41681 κα Κουτσουράκη Γεωργία.

Αρχεία

  1. Απόφαση Αντιδημάρχου