Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 15/03/2010 02:03

19/03/10,ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για Έκδοση βιβλίου για τη συνοικία της Νέας Χώρας, με απευθείας ανάθεση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Έκδοση βιβλίου για τη συνοικία της Νέας Χώρας, με απευθείας ανάθεση

 

O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ’ αρ.  11772 /19 -03 -2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης του Αντιδημάρχου πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την Έκδοση βιβλίου για τη συνοικία της Νέας Χώρας προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση

 

Τεχνικές προδιαγραφές:

Τίτλος: ΝΕΑ ή ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΧΩΡΑ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΛΟΒΟΛΟΣ

Μέγεθος :        Α4

Σελίδες : περί τις 400 

Χαρτί :  Velvet  135 gr

Εξώφυλλο: χαρτονάκι που διπλώνει εσωτερικά μαλακό, τετραχρωμία

Χρώμα : ασπρόμαυρο  για τις περίπου 400 σελίδες & τετραχρωμία για τα 2 δεκαεξασέλιδα

Αριθμός Βιβλίων :  1.000

Σημείωση:

  • Οι φωτογραφίες θα είναι σκαναρισμένες και δεν θα απαιτηθεί ως επί το πλείστον, περαιτέρω επεξεργασία των. (Δύο δεκαεξασέλιδα μέσα σε κάθε βιβλίο θα είναι με τετραχρωμία).
  • Τα κείμενα θα είναι πληκτρολογημένα σε word και θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , έως την ΤΡΙΤΗ 30-03-2010 και ώρα 14:00. τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41681 κα Κουτσουράκη Γεωργία.