Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 21/05/2010 11:05

21/05/10, Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας της Νέας Χώρας με απευθείας ανάθεση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας της Νέας Χώρας σε εταιρία για το χρονικό διάστημα από 01/06/2010 έως 31/08/2010, με απευθείας ανάθεση

 

O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 23437/21-05-2010 απόφασης του Αντιδημάρχου πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας της Νέας Χώρας σε εταιρία για το χρονικό διάστημα από 01/06/2010 έως 31/08/2010 με απευθείας ανάθεση προϋπολογισμού 10476,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 26-05-2010 και ώρα 14:00. τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41681 κα Κουτσουράκη Γεωργία

Αρχεία

  1. Απόφαση Αντιδημάρχου
  2. προεδρικό διάταγμα
  3. τεχνική έκθεση