Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

28/12/2011, Προκήρυξη διαγωνσιμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για την προμήθεια: «Χαρτί Φωτοτυπικού Α3 και Α4».

28.12.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:12

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «Χαρτί Φωτοτυπικού Α3 και Α4».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 59.930,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 13.783,90€ σύνολο 73.713,90

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 και από ώρα 09.30 έως 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41768 εσωτ 2, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Αναλυτικά η προκήρυξη