Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 29/11/2011 01:11

29/11/2011, Προμήθεια φυτών για τη φύτευση του αύλειου χώρου σχολείων , με απευθείας ανάθεση.

Αναλυτικά η διακήρυξη

Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια φυτών για τη φύτευση του αύλειου χώρου σχολείων , με απευθείας ανάθεση».

 

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.