Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 11/10/2011 03:10

11/10/11, Aνοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, με προϋπολογισμό 7.600.000 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 4.115.094,96€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με προϋπολογισμό 1.685.066,08€.

Αντικείμενο του έργου: Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και διαρρύθμιση του κτηρίου του Παλαιού Τελωνείου για τη δημιουργία Κέντρου Πολλαπλών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (460 θέσεων) όπως θεατρικών, μουσικών και χορευτικών παραστάσεων, ομιλιών, διαλέξεων και συνεδρίων. Το εν λόγω πέτρινο κτίριο του Παλαιού Τελωνείου δεσπόζει στον εσωτερικό λιμένα της Παλαιάς Πόλης των Χανίων από το 1930 και έχει κηρυχθεί Νεώτερο Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού

.....

Αναλυτικά η περίληψη του διαγωνισμού

Πίνακες ισχυρών ρευμάτων

Κλιματιστικές μονάδες