Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 28/03/2011 03:03

28/3/11, Απευθείας ανάθεση των δαπάνων για τις εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου

                                                                                                    ΑΔΑ: 4A18ΩΗ5-2

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                   Χανιά,28/3/11

                  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                    Αρ.πρωτ.18762

                  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                  ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                 Πληρ.: Γουμενάκη Δέσποινα

                  Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

                 Τηλ.:2821 3 41681, Fax: 2821341679

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 ΑΠΟΦΑΣΗ

 Έγκριση δαπανών για τις εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.   Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

    3.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

    5.   Την υπ’ αρ. 137/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκριση της διοργάνωσης και για ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6434 για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης.

    6.   Την υπ’ αρ. 18084/23-03-11 Εισήγηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων

    7.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  8.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

       Α) Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση των δαπανών για την κάλυψη των εκδηλώσεων  που διοργανώνονται στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, στις 1 και 2 Απριλίου 2011, στις Παιδικές – Εφηβικές βιβλιοθήκες που βρίσκονται στο Δημοτικό Κήπο των Χανίων και στη Δημοτική Ενότητα Σούδας,  με προσκεκλημένη τη γνωστή συγγραφέα και εικονογράφο παιδικών βιβλίων Σοφία Ζαραμπούκα ως κάτωθι:                        

           1) Αεροπορικά εισιτήρια για την κα Ζαραμπούκα, από Αθήνα προς Χανιά στις 31 Μαρτίου 2011, ένα εισιτήριο, και από Χανιά για Αθήνα στις 2 Απριλίου 2011, ένα εισιτήριο, προϋπολογισμού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

            2) Διαμονή της κα Ζαραμπούκα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης των Χανίων, σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό, για δύο διανυκτερεύσεις, στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2011 προϋπολογισμού 120,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

            3) Παράθεση γεύματος στις 1 Απριλίου 2011, έως έξι άτομα, το οποίο θα περιλαμβάνει ορεκτικά, σαλάτα, διάφορα θαλασσινά και κρασί, προϋπολογισμού 120,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

            4)  Παράθεση δείπνου στις 1 Απριλίου, έως έξι άτομα, το οποίο θα περιλαμβάνει ορεκτικά, σαλάτα, κυρίως πιάτο με κρέας, κρασί, προϋπολογισμού 120,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

           5) Παράθεση γεύματος στις 2 Απριλίου 2011, έως έξι άτομα, το οποίο θα περιλαμβάνει ορεκτικά, σαλάτα, διάφορα κρεατικά και κρασί, προϋπολογισμού 120,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

                 Β) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ « ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΟΨΗ κ. ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ – ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΙΡΙΑ ή ΔΙΑΜΟΝΗ κλπ»,  ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις 13.00 π.μ.