Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2007 | 11/08/2008 09:08

19/7/07, Προκήρυξη έξι ( 6 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Χανίων

Ανακοινώνεται Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι ( 6 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ου Δήμου Χανίων. Αναλυτικά οι θέσεις ανά ειδικότητα και τα τυπικά προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Κυδωνίας .αριθ. 29 και ειδικότερα στην υπηρεσία Γραφείο προσωπικού, αρμόδια κ Αναστασία Μαραγκουδάκη τηλ 2821092000 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Τελευταία ημέρα κατάθεσης αιτήσεων είναι η Δευτέρα 30 Ιουλίου 2007