Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2008 | 06/08/2008 10:08

23/05/08,Προκήρυξη Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας από τον ΟΔΗΚΟΙΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (Αρ.Φύλλου ΦΕΚ193/29-4-2008, τ. ΑΣΕΠ) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας (9) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΠΕ: δύο (2) θέσεις, ΤΕ: πέντε (5) θέσεις και ΔΕ: δύο (2) θέσεις Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής: ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ10 Ψυχολόγων, Θέση: μία (1) ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ10 Θεατρικών Σπουδών, Θέση: μία (1) ΚΛΑΔΟΣ : ΤΕ9 Βρεφονηπιοκομίας, Θέσεις: τέσσερις (4) ΚΛΑΔΟΣ : ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού (Λογιστικού), Θέση: μία (1) ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων, Θέση μία (1). KΛΑΔΟΣ: ΔΕ32 Μαγείρων, Θέση μία (1). Αναλυτικά το αρχείο προκήρυξης

Αρχεία

  1. Έντυπο ΑΣΕΠ Δ.Ε
  2. Έντυπο ΑΣΕΠ Τ.Ε
  3. Έντυπο ΑΣΕΠ Π.Ε
  4. ΦΕΚ προκήρυξης
  5. Αναλυτικά η προκήρυξη