Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

Ανακοίνωση πρόσληψης πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων για την περίοδο 2019-2020

19.11.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έως οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων για την περίοδο 2019-2020.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 22/11/2019 έως και 02/12/2019.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ