main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

29/08/2016, Επαναπροκήρυξη προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Χανίων και των Νομικών του Προσώπων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Επαναπροκήρυξη  Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του   

 

  1. 1.      Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ.

  1. 2.      Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας.                                                      

Ταξινόμηση κατά CPV:   15000000-8,  15110000-2, 15411110-6 

3.   Περιγραφή.

Η προμήθεια αφορά τη προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Ξενώνα Φιλοξενίας των γυναικών θυμάτων βίας,   καθώς και  είδη ιχθυοπωλείου νωπά  για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου  του Δήμου Χανίων, για χρονικό διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης και  έως  30/06/2017. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά στο τόπο και στο χρόνο που θα υποδεικνύεται από το Δήμο Χανίων και τα Νομικά Πρόσωπα του.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 12.167,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 1.581,71  σύνολο  13.748,71 ευρώ και αφορά τους εξής φορείς προμήθειας και ομάδες ανά φορέα :  

 

Α/Α

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΡΟΥΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3

Ελαιόλαδο (Ξενώνας Φιλοξενίας  του Δήμου Χανίων)

240,00

31,20

271,20

60 λίτρα

7

Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% (Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου  Χανίων)

290,00

37,70

327,70

125 κιλά

12

Ελαιόλαδο(Κοινωνικό Παντοπωλείο του  Δήμου Χανίων)

10.000,00

1.300,00

11.300,00

2500 λίτρα

43

Είδη Ιχθυοπωλείου νωπά (Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων)

1637,00

212,81

1849,81

292 κιλά

 

 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 47648/17-08-2016 αναλυτική επαναπροκήρυξη.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή προσφορά/ες σε μια ή περισσότερες από τις ομάδες ειδών, σε ένα ή περισσότερους φορείς προμήθειας που επιθυμούν όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχει. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

3.    Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.

α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:26/09/2016 και ώρα 7:30 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/10/2016  και ώρα 15:30 μ.μ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 14/10/2016 και ώρα  08.30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

β) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

 

4.    Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός  διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: (α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτη προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, για τα είδη  ιχθυοπωλείου και ελαιολάδου  και (β) την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας, για τα είδη  παντοπωλείου για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού.

 

5.    Προϋποθέσεις συμμετοχής.

Νομική μορφή συμμετεχόντων: Όπως αυτή περιγράφεται στην  υπ' αριθμ. 47648/17-08-2016 αναλυτική επαναπροκήρυξη.

Προσωπική κατάσταση ενδιαφερομένων – απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ' αριθμ47648/17-08-2016 αναλυτική επαναπροκήρυξη.

Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες: Όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμ47648/17-08-2016 αναλυτική επαναπροκήρυξη.

 

6.Χρονοδιάγραμμα.                                                                                                                                                                     Η χρονική διάρκεια είναι  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και   έως  30/06/2017.

7.   Ισχύς των προσφορών.                                                                                                                                                                     Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και η προσφερόμενη έκπτωση ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης.  

8.   Χρόνος, τρόπος, τόπος παράδοσης. 

       Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2017, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του φορέα, σε ημέρες, ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος Χανίων ή το Νομικό Πρόσωπο αυτού.

9.  Εγγυήσεις συμμετοχής.

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από  τον υποψήφιο προμηθευτή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της/των ομάδας /ων που  συμμετέχουν χωρίς του ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα  μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).

 

10.  Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 19/08/2016

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 23η  Αυγούστου  2016.

 

11.  Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού - Πληροφορίες

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνο:  28213 41760. 

     β)Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ελεύθερη πρόσβαση και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου  στην  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.    Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.      

 

Επαναπροκήρυξη

Γ.Ε.Σ.Υ

Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προυπολογισμός

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα - Κατάλογος φορέων             

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

 logo imageσυμβαίνει

“Η Μάχη της Κρήτης - 80 χρόνια”: Έκθεση σπάνιων αδημοσίευτων φωτογραφιών & αντικειμένων εποχής στο Κ.ΑΜ. από τις 20/5/2021
Αναστολή λειτουργίας σε δύο υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων