main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

26/6/2019, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ» ΧΑΝΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Χανίων

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006

 3. Το άρθρ. 21 του ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

 4. Tις διατάξεις του αρ. 206 του ν. 3584/2007

 5. Την με αριθμό 432/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης στην περιοχή Καλαθά Χανίων.

 6. Την ΚΥΑ Δ11/οικ.16878/678/12.04.2019 (ΦΕΚ 1339/τ/Β’/18-4-2019) (ΑΔΑ: ΩΤΕ9465Θ1Ω-ΣΞΝ) “Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους”.

 7. Την Δ11/οικ. 18550/733/ 22-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου εργασίας περί Αποστολής προγραμματισμού λειτουργίας κατασκηνώσεων έτους 2019.

 8. Τον πίνακα προγραμματισμού Κατασκηνώσεων Κρατικού Προγράμματος έτους 2019 (ΑΔΑ: 65ΙΥ465Θ1Ω-Ω11

 9. Την απόφαση Δ11/οικ.18553/735/22-04-2019 “Προσδιορισμός ύψους χρηματοδότησης Δήμων για την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2019”.

 10. Τις υπ’ αριθμ. 24722/3-4-2019 και ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14.06.2019 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει των οποίων εξαιρούνται από την απαγόρευση λόγω εκλογών, οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις.

 11. Την ΚΥΑ 28312/Δ1/9929/24-06-2019 περί Κατανομής προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

 12. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χανίων προγραμματίζει τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά για το θέρος 2019 σε πέντε περιόδους από 9/7/2019 έως και 03/09/2019 (τέσσερα 10ήμερα φιλοξενίας παιδιών και ένα 10ήμερο φιλοξενίας Ηλικιωμένων).

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού Σαράντα (40) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή Κατασκήνωση Καλαθά» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

Αριθμός Θέσεων και ειδικοτήτων ανά κατηγορία φιλοξενίας ωφελούμενων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Συντονιστές

1

Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Επιμελητές

2

Απόφοιτος τουλάχιστον Β' τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία

Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί

2

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και
στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται

Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας

2

Γυμναστές

2

Πτυχιούχος Τ.Ε.Ε.Φ.Α

Ομαδάρχες

11

Απόφοιτος τουλάχιστον Α' τάξης Λυκείου

Διαχειριστές

1

Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου

Βοηθ. Διαχειριστές

1

Αποθηκάριοι

1

Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται

Γιατροί

1

Απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης.

Νοσοκόμοι

1

Απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων

Μάγειροι

1

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται (απαραίτητο το βιβλιάριο υγείας )

Βοηθ. Μαγείρων

1

Οδηγός

1

Απόφοιτος Λυκείου με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

Εργάτες/τριες

8

Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα

Προσωπικό Καθαριότητας

1

Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα

Φύλακας

1

Απόφοιτος λυκείου

Ειδικός Τεχνίτης

1

Απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται

Ναυαγοσώστης

1

Να διαθέτει αντίστοιχο δίπλωμα

 

Ο αριθμός των ατόμων ανέρχεται σε 40 άτομα. Στην περίοδο Ηλικιωμένων Ατόμων ο αριθμός θα περιορισθεί σε 29 άτομα. Το προσωπικό της κατασκήνωσης εν γένει παραμένει 24 ώρες το 24ωρο μέσα στην κατασκήνωση όλες τις ημέρες των κατασκηνωτικών περιόδων.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών

 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

 3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07 και να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης δωδεκαμήνου στο Δήμο Χανίων .

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Όπως αυτά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και στα άρθ. 8 & 9 της ΚΥΑ Δ11/οικ.16878/678/12.04.2019 (ΦΕΚ 1339/τ/Β’/18-4-2019) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»

Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών ΠΕ ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το αρθρ.169 του ν.3584/07 και 206 του Ν.3584/2007 ότι είναι αληθινά τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία )

 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

 4. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται)

(στις περιπτώσεις εμπειρίας στο Δήμο Χανίων δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χανίων, (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2821341670), από 28/6/2019 έως και 03/07/2019 από 8:30 π.μ. εως 2:30 μ.μ

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στο email: t-adynamiko@chania.gr ή με αποστολή στο FAX 2821341679.

Η παρούσα ανακοίνωση και η αίτηση είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ