main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

13/05/2013, Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου τύπου κλούβας

Πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου τύπου κλούβας διαμορφωμένης ως κινητή μονάδα συμβουλευτικού σταθμού στο Δήμο Χανίων, για τις ανάγκες του έργου « ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης παλαιάς πόλης των Χανίων »προϋπολογιζόμενης δαπάνης 63.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 51/2013  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   04 Ιουνίου  2013 ημέρα Τρίτη   και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στα  γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (με απόδειξη) υπό την προϋπόθεση ότι θα ευρίσκονται στα χέρια της επιτροπής μέχρι την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού και έως τις 15:00. Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οι προσφορές είναι:

       ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

       ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29

       Τ.Κ. 73135

          ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ) .

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και η προσφερόμενη τιμή, ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

 

Πληροφορίες, τα τεύχη δημοπράτησης (αναλυτική διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων, ενδεικτικός προϋπολογισμός) διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Χανίων οδός Κυδωνίας 29, κ. Μαρκουλάκη Κωνσταντία, τηλ. 2821341760, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται στο τηλ. 28213 41753 από τον κ. Παρασκάκη Μανώλη. Τα ίδια έντυπα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr)

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμαρχο Χανίων.

 

Επαναπροκήρυξη

Μελέτη προμήθειας

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

logo imageσυμβαίνει

Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 16/6/2021
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021