Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άδειες Καταστημάτων

Αδειοδοτήσεις Επιχειρήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων


Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Η αυτοπρόσωπη παρουσία για την υποβολη αιτήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί καθημερινά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Κυδωνίας 29-ισόγειο) καθώς επίσης και στα πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες (πρώην Δημαρχεία Καποδιστριακών Δήμων).

Την ευθύνη των διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έχει η αρμόδια υπηρεσία.

 

Όνομα υπηρεσίας

Διαδικασία

Δικαιολογητικά

 

Εκτιμώμενος χρόνος εξυπηρέτησης

Κόστος συναλλαγής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Δικαιολογητικά

 

Εντός 15 ημερών

 

Ατελώς

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΩΣ 50 Κ.ΕΚ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα Δικαιολογητικών

 

 

Εντός 15 ημερών

 

Ατελώς

Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα Δικαιολογητικών

 

 

Εντός 15 ημερών

 

Ατελώς

Άδεια λειτουργίας αμιγούς ή μικτής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου

Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά
Λίστα Δικαιολογητικών
  Παράβολο ύψους 75 € και 185 € ανάλογα με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας

Έκδοση Άδειας Συστεγαζόμενης Επιχείρησης Εκμίσθωσης Μοτοποδηλάτων έως 50 κ. εκ. Και Ποδηλάτων

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα δικαιολογητικών

Αίτηση

 

Εντός 10 ημερών

Παράβολο ύψους 75 € και 185 € ανάλογα με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας

Άδεια λειτουργίας κλειστού & υπαίθριου Παιδότοπου
Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά

Λίστα δικαιολογητικών

Αίτηση για προέγκριση

Αίτηση για άδεια

  Παράβολο ύψους 75 € και 185 € ανάλογα με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας

Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα δικαιολογητικών

Αίτηση

Εντός 10 ημερών από την απόφαση του ΔΣ

 

Ατελώς

Έκδοση Άδειας Εκμίσθωσης Περιπτέρου

 

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα δικαιολογητικών

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

 

Εντός 5 ημερών

 

Ατελώς

Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Εκδιδόμενου επ'αμοιβή Προσώπου

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα Δικαιολογητικών

Αίτηση

Εντός ολίγων ημερών μετά την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 3

 

Ατελώς

Χορήγηση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. ΝΟΜΟΣ 4442/16

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα Δικαιολογητικών

Αίτηση

Δήλωση προς το Δήμο

Εγκύκλιος Φ15 ΟΙΚ 625887

 

Εντός 15 ημερών

 

Ατελώς

Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα δικαιολογητικών

Αίτηση

 

Εντός 5 ημερών

Παράβολο Δημοσίου 8,00 € και Παράβολο Χαρτοσήμου 30,00 €

Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών & Ποδιών

Η αίτηση για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως

Λίστα δικαιολογητικών

Αίτηση

 

Εντός 5 ημερών

Παράβολο Δημοσίου 8,00 € και Παράβολο Χαρτοσήμου 30,00 €

Αντικατάσταση Άδειας Λειτουργίας κλειστού/υπαίθριου Παιδότοπου

 

Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά

Λίστα δικαιολογητικών

 

Εντός 5 ημερών από την απόφαση του αρμόδιου όργανου

 

 

Ατελώς