Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 14/03/2012 10:03

14/03/2012, Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων

Η Σχολική Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, (Κριάρη 40, 1ος όροφος, τηλ. 28213-41773), χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, έως την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00μ.μ.

 

Όροι προμήθειας

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεχνικές προδιαγραφές