Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

09/11/2015, Ανακοίνωση για Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

09.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                    Χανιά, 09/11 / 2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                         Α.Π. 69705
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 28213 41760, Fax2821341763
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

                                                    Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

O Δήμος Χανίων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας εφαρμογών λογισμικού συνολικού προϋπολογισμού 15.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με την μελέτη η οποία επισυνάπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Δήμου με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για την Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135. Η παραπάνω προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20-11-2015 τηλέφωνο πληροφοριών 2821341760

Ολόκληρη η Ανακοίνωση

Αναλυτικά η Μελέτη