Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

10/04/2017, Διακήρυξη για την κατασκευή του έργου "Ανάπλαση Ακτής Παπανικολή περιοχής Νέας Χώρας"

10.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 13:52

Έργο: O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΑΛΣΗ ΑΚΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.100.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 14/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΧ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 927.324,55 € και κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 764.504,91 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-05-2017ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε' & Σφακιανάκη, 73135 Χανιά).Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

 

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση Οικ.

Τεχνική Έκθεση ΗΜ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Ε.Σ.Υ.

Τ.Ε.Υ.Δ.

 

Σχέδια

Γενική κάτοψη

Κάτοψη λεπτομέρεια

Ύδρευση - άρδευση

Αποχέτευση

Ηλεκτροφωτισμός

Όψη Α2α Αρχιτεκτονικά

Όψη Α2β Αρχιτεκτονικά

Όψη Α3 Αρχιτεκτονικά

Τομή 1 Αρχιτεκτονικά

Τομή 2 Αρχιτεκτονικά

Τομή 3 Αρχιτεκτονικά

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 2/2017 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.