Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 31/08/2009 09:08

31/08/2009, Εκτύπωση Περιοδικού «Εν Χανίοις»

O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ’ αρ.  43338 /28- 08-09 απόφασης του Αντιδημάρχου δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση Εκτύπωσης του Περιοδικού  «Εν Χανίοις»  προϋπολογισμού 15.000,00€ με απευθείας ανάθεση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , έως την ΠΕΜΠΤΗ  03-09-09 και ώρα 14:00. τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41681 κα Κουτσουράκη Γεωργία.

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η απόφαση: