Είσοδος      |     
Ενημέρωση
2021-2027

Έργα Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

23.01.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 10:01

ΕΣΠΑ 2021-2027

Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») espa.gr αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Τα έργα/δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προβάλλονται, ως συνολική πολιτική, οι προτεραιότητες και δράσεις που θα υλοποιηθούν και οι οποίες ως σκοπό τους έχουν τη γόνιμη μετάβαση σε μια:

  • «πιο έξυπνη» Ελλάδα - 20% των πόρων
  • «πιο πράσινη» Ελλάδα - 27% των πόρων
  • «πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα - 8% των πόρων
  • «πιο κοινωνική» Ελλάδα - 30% των πόρων
  • Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της- 6% των πόρων
  • για τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση - 7% των πόρων

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους.

Ο Δήμος Χανίων υλοποίησε σημαντικά έργα  στις προγραμματικές περιόδους 2000-2006 (3οΚΠΣ) ,  2007-2013  και 2014-2020 

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 υλοποιούνται οι κάτωθι πράξεις:

Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027

Κωδικός Πράξης Τίτλος Πράξης Δικαιούχος

6002223

Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων Δήμος Χανίων

6002471

 Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Χανίων Δήμος Χανίων

6003239

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Χανίων Δήμος Χανίων

6003269

 Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Χανίων Δήμος Χανίων