Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 07/12/2011 10:12

07/12/11, Αποτελέσματα διαβούλευσης για το έργο "Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης με MIS 327777"

Μετά την ολοκλήρωσης της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου "Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης  με MIS 327777" δημοσιεύουμε τα σχετικά σχόλια που διατυπώθηκαν:

Αποτελέσματα διαβούλευσης

Διαβούλευση Μέρος Α΄(με τροποποιήσεις)

Διαβούλευση Μέρος Β΄(με τροποποιήσεις)

Διαβούλευση Μέρος Γ΄(με τροποποιήσεις)