main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

06/11/2014, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γιαγια την επιλογή αναδόχου της σύμβασης για τα είδη της Ομάδας 1,3,4,5 και 6 , της προμήθειας «Εξοπλισμού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού» στα πλαίσια του προγράμματος «Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην Πληρωμή Χρήσης και Διαχείριση Δημόσιων Πάρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι μετά το άγονο αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. πρ. 86846/2013 και ύστερα από την  υπ΄ αρ. 890/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, προβαίνει στηv απευθείας ανάθεση  για την επιλογή αναδόχου  της  σύμβασης για τα είδη της Ομάδας 1,3,4,5 και 6 , της προμήθειας «Εξοπλισμού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού» στα πλαίσια του προγράμματος «Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην Πληρωμή Χρήσης και Διαχείριση Δημόσιων Πάρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ)»  πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το  «Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της 86846/2013 διακήρυξης. Η απόρριψη ενός η περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος καταθέτει προσφορά.        

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς το γραφείο Προμηθειών, το αργότερο μέχρι  25/11/2014 και μέχρι 11:00 π.μ.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια  τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη προσφορά για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού (Η-ΠΑΡΚ).   

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 86846/2013 Προκήρυξη  Πρόχειρου Μειοδοτικού   Διαγωνισμού και στο τεύχος «τεχνική περιγραφή-ενδεικτικός προϋπολογισμός», που εξακολουθούν  να ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά  τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές,  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ.  28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Αναλυτικά η πρόσκληση

Διακήρυξη

Παράρτημα Α -Τ εχνική Περιγραφή

Παράρτημα Β- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ- Φύλλα Συμμόρφωσης

 

logo imageσυμβαίνει

Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού για παιδιά Δημοτικού, στην Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου
Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου: Στο Δήμο Χανίων
Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 25/10/2019
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: Έως τις 20/11/2019
«Η ψυχική υγεία στην εφηβεία»: Στις 24/10/2019 στην Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου
Ενημερωτική Ημερίδα - Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Χανίων: Στις 23/10 στο ΤΕΕ - ΤΔΚ
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Ανοιχτό για το κοινό το Φρούριο “Κουλές” της Απτέρας κάθε Κυριακή για τον μήνα Οκτώβριο
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Εγγραφές στην Παιδική Χορωδία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Δράσεις αγωγής υγείας και ευαισθητοποίησης από την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»