Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του κέντρου

Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών
10.00 : Το ΚΠΔ Λενταριανών γιορτάζει
Χριστουγεννιάτικη γιορτή του κέντρου