Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων


Επικοινωνία

Διεύθυνση: Χάληδων 98-102, 73 131 Χανιά, Κρήτη
Τηλέφωνο: 28213 41680

Γενικές Πληροφορίες

Η Δημοτική Πινακοθήκη εγκαινιάστηκε το 2002 και δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο του Πολιτισμού και ειδικότερα σ' αυτόν των τεχνών. O Δήμος Χανίων με δεδομένη την ύπαρξη της Δημοτικής Πινακοθήκης στοχεύει στην ανάδειξη του χώρου αυτού όχι τόσο σαν ένα χώρο μουσειακό όσο σαν ένα χώρο προστασίας και διάσωσης του πολιτισμού με την ευρύτερη δυνατή έννοια. Σε ένα χώρο σύγχρονο όπου οι διάφοροι τομείς της Τέχνης, της Επιστήμης και του Λόγου θα μπορούσαν να συνυπάρξουν αναζητώντας ο ένας τη συνδρομή του άλλου ώστε να γίνει εφικτή η υλοποίηση στόχων και οραμάτων που, ο καθένας από αυτούς τους τομείς της εκδήλωσης του Ανθρώπινου πνεύματος, μπορεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και σύμφωνα με την υπ. αρ. οικ.36281/4-8-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ B/1765/5-8-2011) αποφασίστηκε η διατήρηση της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων (μαζί με άλλα 70 ΝΠΔΔ Δήμων λόγω της δραστηριότητάς τους από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς τους) ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Χανίων με την επωνυμία «Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Χανίων»

Διοίκηση

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων, όπως ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. απόφαση  39/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, είναι τα ακόλουθα.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων
Α/Α Θέση Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα
1 Πρόεδρος Γιαννακάκης Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος
2 Αντιπρόεδρος Ανδρεαδάκης Δημήτριος Χαζιράκης Νικόλαος Ιδιώτης
3 Μέλος Ζερβουδάκη Ελένη Χατζάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
4 Μέλος Παπαδάκης Εμμανουήλ Ζερβουδάκη Αντωνία Ιδιώτης
5 Μέλος Τσισμενάκη Μαρία Μαρκογιαννάκης Ιωάννης Ιδιώτης
6
Μέλος Λαμπράκης Ελευθέριος Μαρκαντωνάκης Ιωάννης Ιδιώτης
7
Μέλος Ράμμος Νικόλαος Μανουδάκης Αριστοτέλης Ιδιώτης
8
Μέλος Βάμβουκας Αναστάσιος Βάμβουκα Μαρία Δημοτικός Σύμβουλος/ Ιδιώτης
9
Μέλος Σαρρής Ιωάννης Κοτσιφάκη Αθανασία Δημοτικός Σύμβουλος/ Ιδιώτης
10
Μέλος Τζιγκουνάκη Ρόζα Σκουλά Αλέκα Ιδιώτης
11
Μέλος Βιτσιλάκη Ευτυχία Μπατάκη Στέλλα Ιδιώτης

Αρχεία

  1. dimotikh-pinakothiki