Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.


Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ακτή Ενώσεως & Πλατεία Κατεχάκη
Τηλέφωνο: 2821034200
instagram: chania_culture

Γενικές Πληροφορίες

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ) συστάθηκε, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1501/21-06-11, έπειτα από τη συγχώνευση των έξι Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Χανίων: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χανίων (ΚΕΔΗΧ), Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ακρωτηρίου, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θερίσου, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Κυδωνίας, όπως όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 1, 103, 107 και 109 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) και των άρθρων 254 και 255 του N. 3463/2006 (ΚΔΔ).

Δραστηριότητες

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ δραστηριοποιείται και αναπτύσσει δράσεις στους τομείς του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και της Αρχιτεκτονικής. Διαχειρίζεται τους χώρους πολιτισμού: Μεγάλο Αρσενάλι, Πύλη Sabbionara, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης», Βίλα Κούνδουρου, Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, Δημοτικός Κινηματογράφος «Κήπος», Θέατρο Λενταριανών, Ρώσικος Στρατώνας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (εντός του Δημοτικού Κήπου), προμαχώνας San Salvatore.

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έχει την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Μουσείου Σχολικής Ζωής.

Διοίκηση

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων - Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΙΧ ΚΑΜ), όπως ορίσθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 279/2022  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, είναι τα ακόλουθα

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΙΧ ΚΑΜ)
Θέση
Τακτικά Μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
Ιδιότητα
Μέλος Γιαννακάκης Ιωάννης Σημανδηράκης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος / Δήμαρχος
Μέλος Παπαδάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος) Ζερβουδάκη Αντωνία Ιδιώτης
Μέλος Ανδρεαδάκης Δημήτριος Σημαντηράκης Ιωάννης Ιδιώτης / Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Λαμπράκης Ελευθέριος Μανουδάκης Αριστοτέλης Ιδιώτης
Μέλος Τσισμενάκη Μαρία Ζερβουδάκη Ελένη Ιδιώτης / Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Παπαδάκης Γεώργιος Σαρρής Ιωάννης Ιδιώτης / Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή Ψαρουδάκης Νεκτάριος Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Αποστολάκη Νίκη Μιχελογιάννη Στέλλα Ιδιώτης
Μέλος Χαριτάκη-Γκοζάνη Στέλλα Λακιωτάκη Κωνσταντίνα Ιδιώτης
Μέλος Πατελάκη Ελένη Ποθουλάκη Γεωργία Ιδιώτης
Μέλος Εκπρόσωπος Αρχιτεκτόνων
Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα

Αρχεία

  1. keppedhx