Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΩΝ


ΣΤΑ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ


Οι αυλές και τα μπαλκόνια μας αναδεικνύουν τον πολιτισμό του χωριού μας, τονίζει ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Τσικαλαριών και προτρέπει τους κατοίκους του χωριού να συνεισφέρουν με τη δική τους προ-
σπάθεια στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των χώρων αυτών. Ειδικότερα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Τσικαλαριών καλεί τους κατοίκους του χωριού να περιποιηθούν τους κήπους και τις αυλές τους και να συμμετέ-
χουν στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου. Επιτροπή ειδικών θα περιηγηθεί το χωριό για να ε-
πιβραβεύσει την προσπάθειά τους. Η βράβευση των καλύτερων κήπων και αυλών θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-
τέρα 6 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα, σε εκδήλωση στο Στέκι του Συλλόγου στα Τσικαλαριά