Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Διαγωνισμός φωτογραφίας


Διαγωνισμό Φωτογραφίας, με θέμα:¨Χανιά, πόλη της Ευρώπης¨ διοργανώνει ο Δήμος Χανίων, συμμετέχοντας  στην Ευρωπαϊκη Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας  (Ε.Ε.Τ.Δ.) 2013 και με στόχο την ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης της πόλης Χανίων. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να αποστείλουν έως και 31 Οκτωμβρίου 2013, με e-mail στο eldw-photocontest@chania.gr ,έως δύο  ψηφιακές φωτογραφίες  σχετικές με το θέμα του διαγωνισμού , υψηλής ανάλυσης  και πρωτότυπες.